ขับเคลื่อนโดย Blogger.
RSS

๑๒ ชมพูทวีป

สื่อการสอนประกอบการเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สอนโดย นายโกศล วงษ์สุนทร ตำแหน่งครู โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS